Facilita la presa de decisions mitjançant vot electrònic

e-participaUtilitza un sistema de votacions digitals i telemàtiques segures per a fer enquestes o prendre decisions col·lectives.

Les noves tecnologies faciliten la participació en la presa de decisions sobre determinats temes, però cal establir mecanismes segurs per tal que aquests vots gaudeixin de les màximes garanties legals.

Des de e-dret oferim un sistema segur de votacions i enquestes, adaptable a les necessitats de cada cas i garantint sempre que la votació comptarà amb els requisits necessaris per a la legalitat i validesa dels acords presos.

Sistema de votació per mitjans electrònics amb garanties jurídiques
Verificació dels requisits legals exigibles
Assessorament en el procediment
Adaptació del sistema a les necessitats del client

Vull més informació


    Manifesto haver llegit i acceptar expressament la política de privacitat i presto el meu consentiment perquè DRET EN XARXA SLP pugui tractar les meves dades.

    Vull rebre informació sobre productes, serveis, i novetats de DRET EN XARXA SLP, així com d’aspectes legals TIC i de protecció de dades.