Decideix la teva memòria digital

e-testament

e-dret estableix mecanismes per a que es compleixi la teva voluntat en matèria de memòria digital.

Els usuaris d’Internet deixem una empremta cada cop més gran de la nostra vida virtual, en servidors propietat d’empreses i organitzacions repartits per tot el planeta. A part dels béns materials, quan ens morim deixem una herència digital i un llegat vinculat a la nostra presència a la xarxa, que pot ocasionar situacions conflictives després de la mort de l’usuari.

e-testament és una solució amb totes les garanties jurídiques i de seguretat informàtica per a que les nostres voluntats en matèria digital es compleixin: gestionar els perfils oberts a les xarxes socials, els comptes de correu electrònic, els béns intangibles adquirits a Internet, etc., així com designar, si s’escau, un marmessor dotat dels recursos suficients per complir les darreres voluntats.

Vull més informació

  Nom

  E-mail

  Assumpte

  Missatge

  Manifesto haver llegit i acceptar expressament la política de privadesa i presto el meu consentiment perquè DRET EN XARXA SLP pugui tractar les meves dades.

  He llegit i accepto expressament la política de privacitat i accepto rebre informació sobre productes, serveis, i novetats de DRET EN XARXA SLP."