Google

11
jul.

NOVA SENTÈNCIA SOBRE DRET A L’OBLIT: EL TC FIXA NOUS LÍMITS A L’EXERCICI D’AQUEST DRET

El Tribunal Constitucional ha aprovat una sentència en que estima el recurs d’un comerciant contra la sentència del Suprem que al mateix temps confirmava la sentència de l’Audiència Nacional. Aquestes sentències, anul·laven la resolució de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que havia emparat al recorrent en la seva sol·licitud de supressió de certes dades de caràcter desqualificatori de la

Read more

26
maig

WEB SCRAPING: ÉS LEGAL?

Què és el “web scraping”? El web scraping, rastreig, o extracció de dades, és un procés que consisteix en navegar automàticament en un lloc web i, mitjançant bots, extreure informació i dades d’aquest web. Això suposa que es pot duplicar o copiar tot el contingut d’un lloc web a un altre lloc. El web scraping s’utilitza en moltes empreses digitals

Read more

27
juny

Nova perfilació jurisprudencial del dret a l’oblit

Una recent sentència del Tribunal Suprem (STS 1280/2016, de 5/4/16) estipula determinats elements d’interès relatius a la configuració jurídica del dret a l’oblit, que ens sembla interessant comentar. El primer d’ells, és el relatiu a la legitimació passiva de la filial espanyola de Google (Google Spain). En aquest sentit, el Tribunal dictamina que Google Spain es troba legitimada passivament -en

Read more