NOVA JURISPRUDÈNCIA SOBRE L’OBTENCIÓ DEL CONSENTIMENT DELS USUARIS PER PART DE LES COMPANYIES DE TELEFONIA

Ahir, dia 11 de novembre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar sentència en què fixa i aclareix quins són els requisits per considerar que el consentiment s’ha expressat correctament, de forma lliure, específica i informada.

L’assumpte que està en litigi correspon a la denúncia a la companyia ORANGE ROMANIA SA, per haver obtingut i conservat còpies del document d’identitat dels seus clients sense haver obtingut correctament el seu consentiment, havent vulnerat, doncs, els articles 4, 5, 6 , 7, i 13 del Reglament (UE) 2016/679, de protecció de dades personals.

Al respecte, el TSJUE considera que un contracte relatiu a la prestació de serveis de telecomunicacions que conté una clàusula d’acord amb la qual l’interessat ha estat informat i ha consentit l’obtenció i la conservació d’una còpia del seu document d’identitat amb finalitat d’identificació no permet demostrar que aquesta persona hagi prestat vàlidament el seu consentiment quan:

  • La casella que fa referència a aquesta clàusula hagi estat marcada pel responsable del tractament de les dades abans de la firma del contracte, o quan
  • Les estipulacions contractuals d’aquest contracte puguin induir en error a l’interessat sobre la possibilitat de celebrar el contracte en qüestió tot i negar-se a consentir en el tractament de les seves dades, o quan
  • La lliure elecció d’oposar-se a l’obtenció i conservació de les dades es vegi obstaculitzada pel responsable del tractament en negar-li l’opció a l’interessat d’omplir un formulari addicional on es faci constar la seva negativa al tractament.

Així doncs, el Tribunal determina que es presta el consentiment lliurement sempre que sigui l’interessat qui seleccioni la casella (o bé faci una acció positiva en aquest sentit); que l’acceptació o no de la clàusula de cessió de dades no afecti a la resta del contracte; i que el responsable del tractament ha de facilitar un annex on l’interessat pugui deixar clar que no dona consentiment al tractament.

A partir d’ara, doncs, caldrà que les companyies telefòniques revisin els seus contractes, per assegurar i poder demostrar que els seus clients presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lliure i voluntària.

 

Mireia Alcàzar

Assessora legal en protecció de dades i drets digitals

Comments are closed.