NOVA LLEI DE TELETREBALL I PROTECCIÓ DE DADES

Després de mesos de negociacions entre els Ministeris de Treball i d’Economia Social amb empresaris i sindicats, finalment ahir es va el text de la nova Llei del teletreball (Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància).

Aquesta llei arriba en un moment en què el treball a distància ha esdevingut una de les claus essencials per “sobreviure” a la situació de pandèmia mundial viscuda com a conseqüència de la Covid19. Tot i així, aquesta norma només s’aplica als treballadors que facin teletreball com a mínim en un 30% de la seva jornada i durant el període mínim de 3 mesos. De manera que queden fóra d’aquesta regulació tots els treballadors que per confinament o com a mesura preventiva de la Covid facin teletreball esporàdicament o per períodes més llargs.

Però el que es vol posar de manifest és que aquesta normativa té implicació en matèria de protecció de dades personals i que és igualment aplicable a tothom qui treballi a distància, amb independència de si el motiu és la pandèmia o no. Concretament, aquesta incidència la trobem regulada en els articles 17, 18, i 20 de la Llei del treball a distància, que s’analitzaran a continuació.

Article 17. Dret a la intimitat i a la protecció de dades:

En primer lloc cal recordar que el treballador té dret a que es respecti la seva intimitat, és per això que si l’empresari vol monitoritzar d’alguna manera les seves tasques, cal que l’informi correctament i estableixi com es duran a terme aquests controls (article 87 LOPD-GDD). La novetat que incorpora la Llei del treball a distància és que aquesta mesura només es podrà adoptar si el dispositiu des d’on es farà el seguiment o control és titularitat de l’empresa, doncs no es pot obligar al treballador a instal·lar programes que puguin fer seguiment de la seva activitat en els seus propis dispositius.

Article 18. Dret a la desconnexió digital:

Com en l’article anterior, la desconnexió digital també està regulada a la LOPD-GDD (article 88), i consisteix en que les empreses han de garantir la limitació en l’ús dels mitjans tecnològics durant els períodes de descans, així com el respecte a la durada màxima de la jornada laboral, de les persones que treballin a distància.

El que incorpora la Llei del Teletreball és que s’insta a elaborar una política interna per part de l’empresa, que defineixi les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació i de sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informàtica.

Article 20. Protecció de dades i seguretat de la informació:

Les persones que treballin a distància també estan obligades a complir amb totes les instruccions i mesures de seguretat que l’empresa hagi determinat en matèria de protecció de dades personals. És per això que per part d’e-dret es recomana que l’empresa elabori un document informatiu amb obligacions que ha de complir el treballador a distància en matèria de seguretat de la informació i protecció de les dades personals a les que pugui tenir accés per raó de les seves tasques.

Des d’e-dret (DRET EN XARXA) restem a la vostra disposició per més informació al respecte.

Mireia Alcàzar – Advocada

Comments are closed.