NOVA SENTÈNCIA DEL TRIBUBAL SUPREM SOBRE INCLUSIÓ DE DADES EN FITXERS DE MOROSITAT

El TS dona la raó a l’AEPD i determina que no es pot incloure un deute en un fitxer de morositat quan el deutor en qüestiona legítimament (per via administrativa, judicial o arbitral) l’existència o la quantia

El passat mes de novembre el Tribunal Suprem va resoldre sobre un recurs de cassació en el que la Unión de Créditos Inmobiliarios SA (UCI) impugnava la sentència de l’Audiència Nacional en que l’AEPD li imposava una sanció de 50.000€ per haver inclòs indegudament un client en un fitxer d’ASNEF.

El tema principal consistia en que l’UCI va incloure en el fitxer de morositat ASNEF el deute d’un client, tot i saber que aquest últim havia reclamat per via judicial per considerar que la seva hipoteca (de la que es derivava el deute) contenia clàusules abusives.

Per valorar la procedència o no del recurs, el TS torna a analitzar quins són els requisits que s’han de donar per tal de poder incloure legítimament dades en un registre de morositat, i els mateixos són:

  • El deute ha de ser cert i exacte.
  • Només es poden incloure les dades dels deutors que no poden o no volen pagar el seu deute de manera no justificada, però no es poden incloure aquells deutes que s’estiguin discutint de forma legítima (ja sigui per via judicial o arbitral).
  • El deute ha d’haver estat prèviament requerit de pagament al deutor per part del creditor.
  • El sistema d’inclusió al registre de morositat no es pot utilitzar per fer por o pressió als deutors i obligar-los implícitament a liquidar el deute que el creditor considera per les conseqüències que implica estar inscrit en un d’aquests registres.

Tenint en compte tot l’anterior, el TS determina que per a que la inclusió de les dades d’un deutor pugui ser considerada legítima no n’hi ha prou amb que el deute sigui exacte o veraç, sinó que també és necessari que la inclusió sigui pertinent. I no serà pertinent quan el deutor hagi qüestionat legítimament, en via administrativa, judicial o arbitral, l’existència o quantia del deute.

Si has estat inclòs en un fitxer de morositat i creus que no és legítim, ens pots contactar a info@edret.cat o bé trucar al 938729405, i des d’e-dret analitzarem el teu cas per veure de quines opcions disposes.

 

Mireia Alcàzar Cutié

Assessora legal en TIC i protecció de dades personals

Comments are closed.