Què cal tenir en compte si es vol enviar publicitat?

La nova LOPDGDD (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals), en el seu article 23, regula el que anomena “Sistemes d’exclusió publicitària”. És a dir, com es pot evitar que les empreses puguin enviar publicitat als ciutadans que no ho vulguin.

Al respecte, la citada norma determina que serà lícita la creació d’una base de dades que tingui com a objectiu evitar que els inscrits puguin rebre comunicacions comercials. Amb això, la LOPDGDD permet que, de manera oficial, es puguin crear fitxers o sistemes d’exclusió publicaria.

Actualment, si no es vol rebre publicitat, només hi ha un fitxer oficial que és la “Llista Robinson”, gestionada per l’Associació Espanyola d’Economia Digital (Adigital). La inscripció en aquesta llista és gratuïta i es pot escollir el mitjà pel qual es vol deixar de rebre informació (correu electrònic, SMS, etc.). S’ha de tenir en compte, però, que té efectes a partir del tercer mes des de la inscripció.

Aquesta llista, com que és única, ha guanyat molta importància amb l’aplicació de la nova LOPDGDD, ja que segons preveu la norma, tota empresa que vulgui enviar publicitat o comunicacions comercials està obligada a consultar-la abans de fer cap enviament.

No obstant l’anterior, aquesta obligació té una excepció: no caldrà que es consulti la llista sempre que el destinatari de la publicitat hagi donat el consentiment específic a l’empresa per poder rebre aquest tipus de comunicacions (és a dir, subscriptor de la newletter o aquelles persones que hagin omplert un formulari d’obtenció de consentiment i hagin acceptat rebre publicitat).

També cal tenir en compte que el consentiment és revocable, pel que pot ser que algú que està en una llista de difusió pot oposar-se a aquest tractament de dades en qualsevol moment. En aquest cas, si es rep una sol·licitud d’oposició d’enviament d’informació comercial, a part de donar-lo de baixa del llistat, també se l’haurà d’informar de l’existència de la Llista Robinson.

Finalment, cal tenir en compte que es podrà enviar informació comercial si s’han obtingut les dades de contacte de manera lícita i sempre que es tracti de publicitat de productes o serveis similars als què el destinatari té contractats.

De manera que, si sou una empresa que acostuma a enviar publicitat o  bé disposeu d’una newsletter per informar als vostres clients de les novetats, us recordem que us podeu posar en contacte amb nosaltres per actualitzar els corresponents textos i incorporar aquestes novetats en el vostre negoci.

Comments are closed.