La legislació europea exigeix que les transferències de dades personals realitzades fora del seu territori garanteixin un nivell de protecció equiparable a l’existent a Europa, des del punt de vista de la protecció legal que l’estat estranger pugui oferir.

Fins que fou dictada la citada sentència, es reconeixia que les empreses d’Estats Units que se subjectessin a determinats protocols que controlava un organisme estatal regulador, obtenien la qualificació de port segur i, per tant, les dades personals emmagatzemades en els seus servidors, gaudien de la protecció legal de seguretat adient.

A partir de la citada sentència, queda sense efecte el sistema descrit, almenys de forma declarativa, en determinar que el sistema de transmissió de dades als Estats Units queda exclòs del sistema de port segur. L’essència d’aquesta decisió és l’afer de la vigilància “massiva i indiscriminada” de dades per part d’aquestes empreses.

A partir d’aquest moment, i fins a dia d’avui, s’ha entrat en una fase d’indefinició, que ara per ara no ha estat resolta.

Les autoritats en matèria de protecció de dades dels estats membres de la Unió Europea, entre elles l’Agencia Española de Protección de Datos, indiquen que es procedirà a realitzar un posicionament conjunt al respecte. S’ha creat un grup de treball que ha fet palesa la preocupació per la vigilància de les dades per part de determinades empreses d’Estats Units, fent una crida a iniciar el més aviat possible converses bilaterals per tal de resoldre el problema, especialment des del punt de vista del respecte als drets fonamentals i la supervisió incondicional per part dels poders públics. De moment, però, manifesten que les transferències poden continuar realitzant-se amb els sistemes habituals, encara que no podran ser subjectes al sistema de port segur, amb les conseqüències legals inherents. Fan una crida a les empreses per a que reflexionin sobre els riscos contingents que poden córrer al transferir dades a patir d’ara.

Es procedirà a adoptar mesures més concretes si a finals de gener de 2016 no s’ha assolit una solució. Estarem expectants.

Comments are closed.